as/sample/sum_10.caslを変更
authorj8takagi <j8takagi@nifty.com>
Sat, 23 Jun 2018 15:50:41 +0000 (00:50 +0900)
committerj8takagi <j8takagi@nifty.com>
Sat, 23 Jun 2018 15:50:41 +0000 (00:50 +0900)
commitd5687e0f30e8402985d569a595cc0bdadc89f725
tree71efd65accca01ee67f45173052e92fe1e8ec992
parenta77e8363f86dfc38838990a174486166b7c5cbf2
as/sample/sum_10.caslを変更
13 files changed:
as/sample/sum_10.casl
test/system/casl2_opt/opt_s/0.txt
test/system/casl2_opt/opt_sL/0.txt
test/system/casl2_opt/opt_slA/0.txt
test/system/casl2_opt/opt_slaO/0.txt
test/system/casl2_opt/opt_slaOn/0.txt
test/system/casl2_opt/opt_slao_T/0.txt
test/system/casl2_opt/opt_slaot/0.txt
test/system/casl2_opt/opt_slaotd/0.txt
test/system/casl2_smoke/sum_10/0.txt
test/system/comet2_opt/opt__T/0.txt
test/system/comet2_opt/opt_t/0.txt
test/system/comet2_opt/opt_td/0.txt