casl2libのl2strを修正
authorj8takagi <j8takagi@nifty.com>
Fri, 1 Jun 2018 06:10:09 +0000 (15:10 +0900)
committerj8takagi <j8takagi@nifty.com>
Fri, 1 Jun 2018 06:10:09 +0000 (15:10 +0900)
as/call_l2str.casl
as/casl2lib/l2str.casl
as/casl2lib/l2str2.casl [deleted file]

index 4d201a2..b3ac378 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ MAIN    START
         ST      GR3,LEN
         OUT     ADR,LEN
         RET
-VAL     DC      11
+VAL     DC      3245
 ADR     DS      6
 LEN     DS      1
         END
index 994a6d1..a3dba83 100644 (file)
@@ -1,45 +1,41 @@
-;;; 符号なし整数を文字列に変換する
-;;; 入力 GR1: 数値(0から65535) GR2: 変換した文字列を格納するアドレス
-;;; 出力 GR0: 文字列の長さ
+;;; GR1に格納された符号なし整数を文字列に変換する
+;;; GR2に文字列の先頭アドレス、GR3に文字列の長さを返す
+;;; 依存プログラム: DIVL, REV
 L2STR   START
         PUSH    0,GR1
-        PUSH    0,GR3
         PUSH    0,GR4
-        LAD     GR2,10          ; GR2に10進数の「10」を格納。
-        LAD     GR0,0           ; GR0 <- 0
+        XOR     GR0,GR0         ; GR0 <- 0
         LD      GR4,GR2         ; GR4 <- GR2
         AND     GR1,GR1         ; GR1をテスト
         JZE     ZERO            ; GR1が0の場合、ZEROにジャンプ
-        PUSH    0,GR2           ; GR2を退避
-        LAD     GR2,BASE        ; GR2 <- BASE:基数10
+        PUSH    0,GR2
 STI     CPL     GR1,GR2         ; ループ先頭。(GR1 < GR2)の場合は、ループ脱出
         JMI     STLST           ; ↓
+        LAD     GR2,10          ; GR2に10進数の「10」を格納。
         CALL    DIVL            ; GR1とGR2の、商をGR0、剰余をGR3に格納
         LD      GR1,GR3         ; GR1にGR3をコピー
         LD      GR1,NCHAR,GR1   ; GR1を文字に変換
-        ST      GR1,0,GR4       ; GR4のアドレス <- GR1
+        ST      GR1,0,GR4       ; (GR4) <- GR1
         LAD     GR4,1,GR4       ; GR4 <- GR4 + 1
-        LD      GR1,GR0         ; GR1 <- GR0:商
+        LD      GR1,GR0         ; GR0をGR1にコピー
         JUMP    STI             ; ループ終端
-STLST   LD      GR1,NCHAR,GR1   ; GR1を文字に変換
-        ST      GR1,0,GR4       ; GR4のアドレス <- GR1
+STLST   POP     GR2
+        LD      GR1,NCHAR,GR1   ; GR1を文字に変換
+        ST      GR1,0,GR4       ; (GR4) <- GR1
         LAD     GR4,1,GR4       ; GR4 <- GR4 + 1
-        POP     GR2             ; GR2を復元
-        SUBL    GR4,GR2         ; GR4 <- (GR4 - GR2):文字列の長さ
-        JUMP    RV              ; RVへジャンプ
+        JUMP    PRT             ; PRTにジャンプ
 ZERO    LD      GR1,NCHAR       ; 「0」をSTR領域に格納
-        ST      GR1,0,GR4       ; ↓ GR4のアドレス <- GR1
+        ST      GR1,0,GR4       ; ↓ (GR4) <- GR1
         LAD     GR4,1,GR4       ; ↓ GR4 <- GR4 + 1
-RV      LD      GR1,GR2         ; 文字列を逆順に並べ替え
+PRT     LD      GR1,GR2         ; GR1に文字列のアドレスを格納
+        SUBL    GR4,GR2         ; GR2 <- GR4 - GR2
         LD      GR2,GR4         ; ↓
-        CALL    REV             ; 
-FIN     LD      GR0,GR2         ; GR0 <- GR2
-        LD      GR2,GR1         ; GR2 <- GR1
+        CALL    REV             ; 文字列を逆順に並べ替え
+        LD      GR3,GR2         ; GR3に文字列の長さを格納
+        LD      GR2,GR4         ; GR2に文字列のアドレスを格納
         POP     GR4
-        POP     GR3
         POP     GR1
         RET
-BASE    DC      10
 LEN     DS      1
-NCHAR   DC      '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
+NCHAR   DC      '0123456789'
         END
diff --git a/as/casl2lib/l2str2.casl b/as/casl2lib/l2str2.casl
deleted file mode 100644 (file)
index 65dc7be..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-;;; GR1に格納された値を文字列に変換してメモリに格納。
-;;; GR2に文字列の先頭アドレス、GR3に文字列の長さを返す
-;;; 依存プログラム: DIVL, REV
-L2STR   START
-        PUSH    0,GR1
-        PUSH    0,GR4
-        XOR     GR0,GR0         ; GR0 <- 0
-        LD      GR4,GR2         ; GR4 <- GR2
-        AND     GR1,GR1         ; GR1をテスト
-        JZE     ZERO            ; GR1が0の場合、ZEROにジャンプ
-        PUSH    0,GR2
-STI     CPL     GR1,GR2         ; ループ先頭。(GR1 < GR2)の場合は、ループ脱出
-        JMI     STLST           ; ↓
-        LAD     GR2,10          ; GR2に10進数の「10」を格納。
-        CALL    DIVL            ; GR1とGR2の、商をGR0、剰余をGR3に格納
-        LD      GR1,GR3         ; GR1にGR3をコピー
-        LD      GR1,NCHAR,GR1   ; GR1を文字に変換
-        ST      GR1,0,GR4       ; (GR4) <- GR1
-        LAD     GR4,1,GR4       ; GR4 <- GR4 + 1
-        LD      GR1,GR0         ; GR0をGR1にコピー
-        JUMP    STI             ; ループ終端
-STLST   POP     GR2
-        LD      GR1,NCHAR,GR1   ; GR1を文字に変換
-        ST      GR1,0,GR4       ; (GR4) <- GR1
-        LAD     GR4,1,GR4       ; GR4 <- GR4 + 1
-        JUMP    PRT             ; PRTにジャンプ
-ZERO    LD      GR1,NCHAR       ; 「0」をSTR領域に格納
-        ST      GR1,0,GR4       ; ↓ (GR4) <- GR1
-        LAD     GR4,1,GR4       ; ↓ GR4 <- GR4 + 1
-PRT     LD      GR1,GR2         ; GR1に文字列のアドレスを格納
-        SUBL    GR4,GR2         ; GR2 <- GR4 - GR2
-        LD      GR2,GR4         ; ↓
-        CALL    REV             ; 文字列を逆順に並べ替え
-        LD      GR3,GR2         ; GR3に文字列の長さを格納
-        LD      GR2,GR4         ; GR2に文字列のアドレスを格納
-        POP     GR4
-        POP     GR1
-        RET
-LEN     DS      1
-NCHAR   DC      '0123456789'
-        END